به گزارشافکارنیوز،علی اصغر فانی با بیان این مطلب گفت: باتوجه به برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال همزمان با زمان برگزاری امتحانات پایان سال دانش‌آموزان و تأثیرات احتمالی این تداخل تغییراتی در این زمانبندی داده شده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده است تا پیش از آغاز مسابقات جام جهانی، امتحانات پایان سال دانش‌آموزان به اتمام برسد تا تأثیر احتمالی آن روی امتحانات دانش‌آموزان گرفته شود.

مدارس تا ۲۸ اسفندماه دایر است


فانی در ادامه با اشاره به دایر بودن مدارس تا روز ۲۸ اسفندماه تصریح کرد: کلیه مدارس تا پایان روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه دایر خواهند بود.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: هیچ یک از مدارس حق تعلیمی زود هنگام را نخواهند داشت و موظف خواهند بود تا پایان روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه مدارس را دایر نگه دارند.