به گزارش افکارنیوز، آقای ملوین بوث(Melvin Boothe) دارنده درازترین ناخن های انگشت یک جفت دست بود.


هنگامی که در ۳۰ می ۲۰۰۹ ناخن های وی در شهر تروی(Troy) ایالت میشیگان(Michigan) آمریکا اندازه گیری شد، درازای آنها ۹ متر و ۵۸ سانتی متر بود.