به گزارشافکارنیوز،داوطلبان ورود به مدارس سمپاد می‌توانند از ۱۰ تا ۲۲ اسفند ماه جهت ثبت‌نام و دریافت دفترچه آزمون ورودی به سایت www. sampad. tedu. ir مراجعه کنند.

گفتنی است؛ زمان آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان‌های دوره اول ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه(هجدهم اردیبهشت ماه ۹۳) و آزمون ورودی پایه اول دبیرستان‌های دوره دوم ساعت ۹ صبح روز جمعه(نوزدهم اردیبهشت ماه ۹۳) برگزار می‌شود.

نظر به اینکه اطلاعات دانشآموزان در سایت موجود است، لذا دانشآموزان صرفا با ورود کد ملی اطلاعات شناسنامهای و معدل خود را رویت خواهند کرد.