به گزارشافکارنیوز،مجتبی شاکری با اشاره به مشارکت دستگاه‌های متولی در حوزه اجتماعی در شهر تهران اظهار داشت: در این بخش دستگاه‌های زیادی حضور دارند اما متاسفانه عدم انسجام اجتماعی باعثبه وجود آمدن مشکلاتی در این بخش شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر به عنوان یک پارلمان محلی می‌تواند راهکار لازم را برای ارائه خدمات اجتماعی در سطح شهر مشخص کند، گفت: در شورای چهارم تمهیدات خوبی برای اجرای طرح‌ها و لوایح اجتماعی در نظر گرفته شده است که البته در این بخش باید دستگاه‌ها وظایف خود را به طور کامل انجام دهند.

شاکری خاطرنشان کرد: شهرداری تهران می‌تواند اقدامات اجتماعی گسترده‌ای را در سطح شهر و با مشارکت شهروندان انجام دهد که البته در این زمینه باید دستگاه‌های غیردولتی، سمن‌ها و NGO ها همکاری لازم را داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به تاثیرگذاری سازمان بهزیستی کشور به عنوان یک سازمان تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: در سالهای اخیر سازمان بهزیستی تحولاتی را در بخش فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده است که امیدواریم این مسیر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به آمادگی شورا و شهرداری جهت حمایت از اقدامات فرهنگی و اجتماعی از سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: ما آمادگی داریم در این خصوص جلساتی را برگزار کنیم تا به یک ساز و کار و راهکار مناسبی برسیم.

وی ادامه داد: در حوزه اجتماعی و فرهنگی باید اعتبارات لازم پیش‌بینی شود چرا که بدون اعتبار نمی‌توان در این بخش اقدامات گسترده‌ای را انجام داد.

شاکری با اشاره به مسئولیت اجتماعی دستگاههای متولی در شهر تهران گفت: شهرداری و بهزیستی دو سازمانی هستند که میتوانند در این بخش تحول گستردهای را در شهر ایجاد کنند ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که تعداد کودکان کار و خیابانی در ایام پایانی سال افزایش مییابد و باید تدابیر لازم برای این موضوع اتخاذ شود.