به گزارشافکارنیوز،چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز با حضور اکثریت اعضای شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه صلاحی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران و همچنین مختاری مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران حضور داشتند.

در این جلسه ادامه بررسی لایحه بودجه شهرداری تهران در سال آینده در دستور کار قرار گرفت که در ادامه هر یک از اعضاء نظرات خود را در خصوص بندها و تبصرههای این بودجه مطرح کردند.