به گزارشافکارنیوز،دکتر محمدعلی صحرائیان که در حاشیه برگزاری بازارچه خیریه‌ بیماران مبتلا به ام‌ اس برگزار شد، به علائم متفاوت و طیف گسترده بیماران ام اس اشاره کرد و افزود: برخی از افراد متاسفانه به دلیل بروز این مشکل دچار ناتوانی می‌شوند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، بیمارانی هم هستند که وضعیت خوبی دارند و به زندگی عادی‌ خودشان ادامه می‌دهند. این گروه از بیماران نه تنها ناتوان نمی‌شوند که حتی می‌توانند همراه افراد سالم یا بهتر از آنها کار کنند و فعالیت اجتماعی داشته باشند. با این حال وقتی درباره ام‌ اس صحبت می‌شود، اغلب افراد جامعه به ناتوانی می‌اندیشند و تصور می‌کنند ام‌ اس همیشه به معنای ناتوان شدن است.

این متخصص مغز و اعصاب افزود: تا چند سال پیش تمام تلاش ما این بود که این بیماری را به مردم معرفی کنیم اما حالا تعداد افرادی که ام‌ اس را نمی‌شناسند بسیار کم است. بنابراین امروز هدف انجمن و بیماران که صاحبان اصلی انجمن هستند، این است که ثابت کنند ام‌ اس نه تنها ناتوانی نیست که می‌تواند عین توانایی باشد.

صحرائیان با تاکید بر اهمیت برپایی برنامههایی مانند بازارچه خیریه ام اس که بسیاری از بیماران در برگزاری آن مشارکت داشتند، گفت: این برنامهها نشان میدهد ام اس چیست و افراد مبتلا به این بیماری چه کسانی هستند. همه ما شاهد بودهایم برخی از این بیماران پس از ابتلا به ام اس و برای اینکه بتوانند تواناییهای خودشان را ثابت کنند، به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کرده و میکنند. این نوع فعالیتها که توسط مبتلایان به ام اس انجام میشود، به معنی موفقیت کسانی است که به بیماری خودشان اجازه ندادهاند زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.