گروه اجتماعی، حکیمی پور با اشاره به دیگر مباحثمطرح در این جلسه از لزوم جایگزینی موتور سیکلت‌های برقی به جای موتور سیکلت‌های فعلی سخن گفته و افزود: استفاده از موتورهای برقی باید شروع شود و بنا، بر این خواهد بود که ابتدا موتورهای برقی وارد شود و بعد در داخل ساخته شود چرا که موتورهای فعلی هر کدام به اندازه ۴ ماشین سواری معمولی آلودگی ایجاد می کند.

به گزارشافکارنیوز، وی تصریح کرد: کمیسیون سلامت شورا در یک برنامه ۵ ساله پیشنهاد عملیاتی برای جایگزنی این موتور سیکلت ها داده است.

وی از دیگر مباحث مطروحه در جلسه را استفاده از بنزین پاک و بنزین یورو ۴ در تهران خواند و گفت: از هفته های آینده شاهد هوای پاکتری خواهیم بود چرا که بنزین پاک و استاندارد در داخل در حال توزیع است و از آنجا که عمده آلودگی هوای تهران مربوط به بنزین پتروشیمیها است که بسیار آلاینده است دیگر در تهران توزیع نمی شود.