به گزارش افکارنیوز، ‌ در این فیم مهارت شگفت انگیز در پرتاب چاقو را ببینید.

لینک فیلم