به گزارشافکارنیوز،محمدحسن دوگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: این تصمیم به دلیل مطالبات مردم از این وزارتخانه و رسالتی که باید نسبت به مردم و جامعه داشته باشد، گرفته شده است.

وی افزود: اگر در وزارت آموزش و پرورش مدیریت قوی وجود نداشته باشد هیچ برنامه‌ای را نمی‌توان در این وزارتخانه به درستی اجرا کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش با توجه به سند تحول بنیادین نیاز به تحول دارد و لازمه اجرای آن داشتن مدیریت بسیار قوی، کاردان و متخصص است تا بتوان موارد این سند را به خوبی پیاده و اجرا کرد.

وی ادامه داد: با مدیریت‌های تکراری و استفاده از افرادی که کارآیی لازم را ندارند نمی‌توان انتظار داشت که بتوانند این سندی را که به یک تفکر و تدبر خاصی نیاز دارد، پیش برده و به اهداف آن نزدیک کنند.

دوگانی با بیان اینکه اکنون با این سیستم مدیریتی که به خصوص در اداراتآموزش و پرورشاستان‌ها اعمال می‌شود، نمی‌توان به اهداف این سند دست پیدا کرد، ‌گفت: همچنین نمی‌توان به اهدافی که وزیر آموزش و پرورش در زمان ارائه برنامه‌های خود در مجلس اعلام کرد، رسید.

*وزارت آموزش و پرورش در بخش پرورشی هیچ ساز و کار مشخصی ندارد


عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تعداد نمایندگان موافق استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس اظهار داشت: با توجه به وضعیت کنونی این وزارتخانه و تغییر مدیریت‌ها که بی‌برنامگی را در این وزارتخانه افزایش می‌دهد، قوت استیضاح وزیر را افزایش داده است.

وی اضافه کرد: با سخنانی که با نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد ضعیف این وزارتخانه برای ایجاد تحول و رویکرد جدیدی که بتواند پاسخگوی مطالبات جامعه باشد، صورت گرفته است، اکنون اکثریت نمایندگان مجلس موافق استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند.

دوگانی تصریح کرد: متأسفانه وزارت آموزش و پرورش در بخش پرورشی که به عنوان زیر بنای این وزارتخانه محسوب می‌شود هیچ ساز و کار مشخصی ندارد.

وی افزود: در بخش آموزشی نیز با تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس و کاهش ساعات آموزشی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه که هفته‌ای حدود ۴۰ تا ۴۵ ساعت تدریس و فعالیت آموزشی دارند، کمترین فعالیت آموزشی را در طول هفته داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: ساعات آموزشی مدارس ما در طول ۵ روز و روزی حدود ۴ تا ۵ ساعت تدریس و فعالیت آموزشی صورت می‌گیرد که جمعاً حدود ۲۰ تا ۲۵ ساعت در طول هفته می‌شود.

وی با اشاره به بی‌برنامگی و بی‌انگیزگی در بین نیروهای وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: از نظر کیفیت فعالیت‌های آموزشی نیز به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها و مناطق محروم در پایین‌ترین حد خود قرار داریم که اکنون این وزارتخانه در این خصوص نیز بسیار ضعیف عمل می‌کند.

*وزیر آموزش و پرورش برای انتخاب مدیران از بحثکارآمدی و شایسته سالاری استفاده نمی‌کند


دوگانی در خصوص سخنان یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر از دستور کار خارج کردن استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: تعداد اندکی از نمایندگان مجلس حدود چند ماه گذشته این بحثرا مطرح کردند که بعد از مدتی این طرح مسکوت ماند و حتی تحویل هیئت رئیسه مجلس نیز نشد.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی از مسئولان موافقاستیضاحوزیر آموزش و پرورش در وضعیت کنونی نیستند و آن را به نفع این وزارتخانه نمی‌دانند، گفت: زمانی که وزیر این وزارتخانه برای انتخاب مدیران از بحثکارآمدی و شایسته‌سالاری استفاده نمی‌کند و به دنبال رویکرد خاصی است، بنابراین نمی‌توان از این افراد انتظار برنامه‌ریزی صحیحی برای این دستگاه عظیم تعلیم و تربیت داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: زمانی که مدیریت این دستگاه به صورت ضعیف عمل کند، مشخص است که در ۲ سال آینده وضعیت این وزارتخانه چگونه خواهد شد.