به گزارشافکارنیوز،سرهنگ مسعود رضوانی اظهار داشت: اساساً در عرصه بین الملل تعقیب و دستگیری مجرمان فراری بر اساس اعلان قرمز آن کشور به پلیس بین الملل(اینترپل) انجام می شود. هم اکنون ۱۹۰ کشور جزو اینترپل هستند که اجازه داشته و در برخی موارد ملزم هستند متهمانی را که برای آنها اعلان قرمز انجام شده است دستگیر و او را به کشور اعلان کننده، تحویل دهند.

وی ادامه داد: پس از صدور حکم قضائی در کشور مرجع اعلان قرمز به دبیرخانه کل اینترپل اعلام می شود و آنها بر اساس آن اعلان به کشورهای عضو اعلام می کنند تا متهم تحت تعقیب و دستگیر شود.

رئیس پلیس بین الملل کشور با اشاره به آخرین پرونده علی عیاشی کلاهبردار میلیاردی تحت تعقیب، اظهار داشت: پس از صدور اعلان قرمز برای این فرد، وی در کشور ترکیه دستگیر اما به دلیل عدم همکاری و دلایل مختلف آزاد شد. وی پس از آزادی از دست پلیس ترکیه به یونان متواری شد که بار دیگر در آن جا دستگیر شد اما با استفاده از ابزار مختلف و سوء استفاده بار دیگر توانست آزاد شود. این فرد با استفاده از وکیل خبره و راهکار حقوق بین الملل زمینه فرار خودش را فراهم کرد. این در حالی است که برخی عوامل و رویکردهای جبرانی نیز باعثشد این فرد به کشورمان تحویل داده نشده و این کشورها مامن و پناهگاه مجرمان شوند.

وی افزود: البته این کشورها باید بدانند که سرمایه این افراد در مسیر ناصحیح در این کشورها بکار گرفته می شود و عوارض خوبی برای آنها ندارد. متاسفانه در مورد پرونده عیاشی هیچ همکاری و تعاملی از سوی یونان انجام نشده است.

علی عیاشی متهم است در دهه ۸۰ در قالب فروشلیزینگ خودروصدها میلیارد تومان از مردم جنوب کشور به ویژه استان خوزستان کلاهبرداری کرده است.