به گزارشافکارنیوز،«سعید اوحدی» روز چهارشنبه افزود: در همین راستا طی روزهای آینده جلسه ای با رییس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت در ادامه از تکمیل ۱۰۰ درصدی ظرفیت کاروان های حج تمتع سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نام نویسی های صورت گرفته استقبال از گروه های قیمتی بالا بسیار بوده است.

اوحدی با بیان اینکه برای تکمیل ظرفیت کاروان های حج سال آینده، در دو مرحله اولویت های ثبت نامی فراخوان شدند، افزود: در مرحله نخست دارندگان فیش های ثبت نام تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۸۴ و در مرحله دوم دارندگان فیش های ثبت نام تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۸۴ برای نام نویسی در کاروان های سال آینده فراخوان شدند.

رییسسازمان حج و زیارتگفت: هزینه سفر به حج سال ۱۳۹۳ هفت میلیون و ۷۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در دو قسط از زائران دریافت می شود.

به گفته اوحدی، قسط دومهزینه سفر به حج، هفته نخست اردیبهشت ماه سال آینده از زائران دریافت خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت یادآور شد: ۶۴ هزار ایرانی شامل ۶۱ هزار نفر زائر و سه هزار نفر کادر اجرایی سال ۹۳ به حج تمتع مشرف می شوند و این رقم نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده است.