به گزارشافکارنیوز،«محمدتقی طالبیان» روز چهارشنبه گفت: طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت حوادثاورژانس کشور در حوادثچهارشنبه سوری سال گذشته یکهزار و ۹۸۷ نفر بر اثر حوادثمختلف این شب، مصدوم شدند.

وی گفت: در سال ۹۱، شایع ترین حوادثشب چهارشنبه آخر سال با ۵۵۹ مورد مربوط به زخم، پارگی و بریدگی، ۳۰۵ مورد مربوط به سوختگی های درجه یک، ۲۴۳ مورد مربوط به سوختگی های درجه دو و ۸۳مورد مربوط به سوختگی های درجه سه و مابقی سایر علت ها بوده است.

طالبیان به انتقال تعداد زیادی ازمصدومان دچارسوختگی به بیمارستان ها در حوادثچهارشنبه سوری سال گذشته از سوی مردم و نیروهای امدادرسان اورژانس ۱۱۵ اشاره کرد و افزود: متاسفانه شدت سوختگی در برخی از این افراد به حدی بود که حتی روش های جدید پزشکی از جمله پیوند پوست و لیزر نیز قادر نبود محل این سوختگی ها را ترمیم یا از بین ببرد.

این متخصص طب اورژانس ادامه داد: همچنین شایع ترین محل آسیب در مصدومان شب چهارشنبه آخر سال ۹۱ در مرحله نخست در اندام فوقانی شامل دست، بازو، ساعد و انگشتان در مرحله دوم در ناحیه چشم، در مرحله سوم در نواحی صورت، ابرو، بینی و چانه و در مرحله چهارم در اندام تحتاتی و پاها بوده است.

وی اضافه کرد: ضایعات چشمی در برخی از این افراد به حدی بود که باید چشم های آسیب دیده آنان در اثر اصابت مواد محترقه تخلیه می شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخورد تکه هایی از این وسایل محترقه، ضایعات جبران ناپذیری در افراد ایجاد می کند که حتی عابران پیاده نیز از آن مصون نیستند به طوری که در حوادثشب چهارشنبه آخر سال گذشته، ۲۷۵ نفر از هموطنان به هنگام عبور از خیابان و براثر پرتاب مواد محترقه و منفجره دچار حادثه شده اند.

رییس اورژانس کشور در ادامه از فوت سه نفر از حادثه دیدگان شب چهارشنبه آخر سال ۹۱ خبر داد و گفت: طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت حوادثاین مرکز۱۱ مصدوم دیگر این شب نیز دچار معلولیت و قطع عضو شده اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سن و سال بیشترین افراد حادثه دیده از حوادثشب چهارشنبه آخر سال را در مرحله نخست ۲۰ تا ۲۴ سال و در مرحله دوم ۱۵ تا ۱۹ سال عنوان کرد و از والدین درخواست کرد هنگام برگزاری آیین چهارشنبه سوری توجه بیشتری به نوجوانان و جوانان داشته باشند.

وی با بیان اینکه مراسم شب چهارشنبه آخر سال می تواند زمانی برای گردهمایی خانواده و فامیل برای جشن و شادی باشد، گفت: هموطنان مراقب باشند تا خاطره حوادث تلخ سال های اخیر بار دیگر تکرار نشود.