به گزارشافکارنیوز،مرتضی طلایی با اشاره به آخرین جلسه شورای شهر تهران در خصوص تصویب بودجه شهرداری تهران در سال ۹۳ اظهار داشت: روز گذشته در دو نوبت جلسه‌ای با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و در نهایت بودجه شهرداری تصویب شد.

وی تأکید کرد: طبق قوانین و مقررات بودجه تصویب شده در شورای شهر برای تأیید به فرمانداری تهران ارسال خواهد شد که طبق قانون فرمانداری ۱۵ روز مهلت دارد که این بودجه را تأیید کند.

طلایی خاطرنشان کرد: با توجه به تعاملی که هم‌اکنون بین شورای شهر و فرمانداری وجود دارد پیش‌بینی می‌شود بودجه اشاره شده زودتر از زمان مقرر به تأیید برسد.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از تأییدبودجه شهرداریتوسط فرمانداری، بودجه به شورا برگشته و جهت ابلاغ آماده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا چند روز آینده این اتفاق صورت گیرد.

نایب‌رئیسشورای شهر تهراندر پایان گفت: بودجه شهرداری تهران در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رشد بهتری را پیدا کرده است که توجه به حوزه حمل و نقل و بخشهای عمرانی از جمله نکات قابل توجه بودجه است.