به گزارشافکارنیوز،گلزاری گفت: برخی از جوانان که تمایل به ازدواج دارند اما در گزینش و پیدا کردن زوج خود دچار مشکلاتی هستند که در همین راستا افرادی به شیوه سنتی دو جوان را به هم می‌رسانند.

این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد: البته روش سنتی به دلیل گسترش شهرنشینی مشکلاتی از قبیل تضاد فرهنگی ایجاد کرده است که در گزینش همسر کار را برای جوانان برای تشکیل زندگی سخت کرده است.

وی بیان کرد: سایت‌های همسریابی چند سالی است برای این امر فعال شدند که آسیب‌های جدی را به بنیان خانواده وارد کرده است.

گلزاری در خصوص فعالیت این دسته از سایت‌ها افزود: فعالیت سایت‌های همسریابی مجاز نیست و پلیس امنیت اخلاقی جلوی سایت‌های همسریابی را می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از سایتهای همسریابی که در حال حاضر فعالیت دارند قانونی نبوده و پلیس با گردانندگان سایتهای همسریابی به صورت جدی برخورد خواهد کرد.