به گزارشافکارنیوز،ماریا صادقی اظهارداشت: بعد از اظهارات مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر بکارگیری ماماها به عنوان پرستار، جامعه مامایی کشور به شدت معترض و ملتهب شده است.

وی با تاکید بر حفظ استقلال حرفه ای مامایی، افزود: در حال حاضر اداره مامایی زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی وزارت بهداشت است که می خواهند با این کار، ماماها را زیرمجموعه معاونت پرستاری وزارت بهداشت قرار دهند که ما مخالف این اقدام هستیم.

صادقی با بیان این مطلب که اگر قرار بود ماماها پرستار شوند سراغ رشته مامایی نمی رفتند، گفت: در شرایطی که سیاستهای جمعیتی به دنبال ترویج زایمان طبیعی و فرزندآوری است، نیاز است از خدمات مامایی استفاده شود.

دبیر انجمن علمی مامایی ایران با انتقاد از آمار رو به افزایش سزارین در کشور، افزود: در حالی که دنیا به سمت زایمان طبیعی می رود، ما عکس دنیا حرکت می کنیم و آمار سزارین در کشور رو به افزایش است.

وی با اشاره به نبود مراکز مشاوره مامایی و همچنین مراکز خدمات پس از زایمان در کشور، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته هیچ اقدامی برای جذب ماماه انجام نشده و همین مسئله باعثگشته تا آمار زایمان طبیعی نسبت به سزارین، به شدت پایین بیاید.

صادقی، پیامد اجرایی شدن پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر جذب ماماها به عنوان پرستار در مراکز درمانی را متوجه سلامت جامعه دانست و افزود: این کار فقط به نفع پرستاران است.

وی همچنین از دیدار روز گذشته جامعه مامایی با رئیس کل سازمان نظام پزشکی خبر داد و گفت: دکتر زالی قول مساعد دادند که پیگیر این موضوع شده و نگرانی و استرس ماماها را کم کنند.

نایب رئیس انجمن علمی مامایی ایران در پایان تاکید کرد: هر حرفه و صنفی، هویت مستقل خودش را دارد و ماماها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در مراسم روز پرستار که روز گذشته برگزار شد، وزیر بهداشت از بکار گرفتن ماماها به عنوان پرستار خبر داده بودند تا از این طریق بخشی از کمبود نیروی پرستاری در بیمارستانها تامین شود.