به گزارشافکارنیوز،علی اصغر فانی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت پیش نویس رتبه بندی فرهنگیان در حال تهیه است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: رتبه بندی فرهنگیان یکی از ۳ اقدامی است که در راستای ارتقا نقش فرهنگیان در کنار ارزیابی مهارت‌های فرهنگیان و بهسازی شرایط شغلی آنان در حال انجام است.

*ارتقا بیمه فرهنگیان در سال ۹۳


فانی در ادامه در خصوص مشکلات فرهنگیان در بیمه طلایی اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که بیمه بهتری با شرایط بیشتری را برای خدمت به فرهنگیان در نظر بگریم.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد آموزش و پرورش با بیمه ایران تا اردیبهشت ماه سال ۹۳ است و صحبتهایی با این بیمه داشته ایم که در تلاش هستیم پیش از اتمام این قرارداد به قرارداد بهتری و با خدمات بیشتری برای معلمان برسیم.