به گزارشافکارنیوز،محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران در خصوص وضعیت هوای امروز پایتخت اظهار داشت: براساس داده‌های ایستگاه‌ سنجش آلودگی هوای تهران، امروز هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوای امروز ۱۰۳ است بنابراین با توجه به آلودگی هوا توصیه میشود که سالمندان، کودکان، بارداران و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کنند.