به گزارش افکارنیوز، محسن افتخاری با اعلام این خبر گفت: پس از صدور حکم در این پرونده، ۲ تن از نمایندگان مجلس به حکم خود اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی تصریح کرد: پس از بررسی پرونده از سوی قضات دیوان عالی کشور، نقص گرفته شد و پرونده برای رفع نقص دادگاه بازگردانده شد.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران خاطرنشان کرد: با تحقیق از مه آفرید، تا دو هفته آینده رأی دو نماینده صادر خواهد شد.