به گزارش افکارنیوز، انوشیروان محسنی بندپی افزود: مدتهاست که قیمت ارائه شده در بخشهای دولتی با قیمت پرداختی از طرف بیمه‌ها تفاوت فاحشی یافته است.

وی افزود: بر اساس برآوردها هزینه های بیمارستانها و مراکز درمانی در سال ۹۱ حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمدهایشان بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین هر ساله این بخش با کمبود اعتبارات مواجه می‌شود. بر همین اساس بیمارستانها در پرداخت مطالبات پرشکان، پرستاران و بخش های خصوصی و شرکتهای داوریی با مشکلات عدیده مواجه شده اند.

مدیر عامل سازمان بیمه ایرانیان بیان داشت: این مسائل باعثشده است که رؤسای بیمارستانها به جای اینکه در فکر تعالی خدمات باشند دائماً درگیر مسائلی نظیر پرداخت مطالبات هستند و ناخواسته از کارهای اصلی و کلیدی فاصله گرفته اند.

بدهی ۸۰۰ میلیاردی بیمه سلامت ایرانیان به نظام سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه ایرانیان اضافه کرد: از طرفی کمبود اعتبارات موجب انباشته شدن بدهی سازمانهای بیمه گر به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و بیمارستانها شده است به نحوی که هم اکنون این بدهی ها به رقم ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و طبق آخرین اخبار سازمان بیمه ایرانیان ۶ ماه است که بدهی هایشان را به بیمارستانها پرداخت نکرده است.

محسنی بندپی افزود: ماده ۷ قانون هدفمندی بر واقعی شدن قیمت ارائه خدمات در بخش سلامت و تأمین بودجه پرداخت های نقدی و غیرنقدی به این بخش و تقویت بنیه مالی بیمه‌ها اشاره دارد و در قانون برنامه نیز منطقی کردن تعرفه ها بر اساس هزینه ها مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

وی بیان داشت: هم اکنون مردم در بخش پاراکلینیکی ۷۰ درصد و در بستری ۴۰ درصد هزینه‌ها را از جیبشان می پردازند و این امر موجب تحمیل فشار مضاعفی به آنها شده است که این هم خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.

نماینده سابق مجلس گفت: با توجه به این مشکلات در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شد بخشی از اعتبارات این قانون به رفع این مشکلات اختصاص یابد تا هم خدمات درمانی استاندارد شود، هم پرداخت از جیب مردم کاهش یابد و هم از ظرفیت های بیمارستانی در جهت کسب رضایتمندی بیشتر مردم بهره برداری شود.

وی تلاش های وزیر بهداشت در جهت اولویت قرار گرفتن رفع مشکلات نظام سلامت توسط دولت تدبیر و امید را سازنده دانست و گفت: این تلاش ها و مجموعه نگاهی که دولت جدید اعم از رئیس جمهور و سایر اعضا به مقوله سلامت دارند باعثشده است که این امید به وجود آید که بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت اختصاص خواهد یافت.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن قانون هدفمندی و عملی شدن وعده های دولت در این خصوص بخش عمده ای از مشکلات نظام سلامت در سال آینده مرتفع شود.