به گزارش افکارنیوز، مرجان فتحی، تنبیه را آخرین وسیله تربیتی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: والدین باید پس از استفاده از رفتارهایی مانند تشویق و تقویت منفی در نهایت به تنبیه متوسل شوند.

وی از مرحله‌بندی تنبیه و تناسب آن با رفتار نامطلوب کودک یاد کرد و افزود: تنبیه باید متناسب با سن و اشتباه کودک باشد و از طرفی موجب تخریب شخصیت او نشود. گاهی تنبیه عزت نفس کودک را پایین می‌آورد و در نهایت موجب کاهش اعتماد به نفس او می‌شود کودک باید بداند برای چه تنبیه می‌شود بر این اساس تنبیه با بدرفتاری کودک متفاوت است.

این روانشناس شخصیت، یکی از دلایل تنبیه والدین نسبت به فرزندان را نتیجه جابه‌جایی خشمی دانست که با اعمال خشونت علیه فرزندان جابه‌جا می‌شود.

وی ادامه داد: انواع تنبیه کلامی و رفتاری است. گاهی والدین از الفاظ ناپسندی استفاده می‌کنند که کودک حتی معنی آن را نمی‌داند یا متوجه تناسب آن رفتارش نمی‌شود.

این متخصص بهداشت روان گفت: مهم‌ترین منابع تنبیه کودکان والدین هستند. خویشاوندان، مراقبان، همسر دوم یکی از والدین و اولیای مدرسه دیگر اعمال‌کنندگان تنبیه محسوب می‌شوند.

این متخصص بهداشت روان از تیپ شخصیتی آشفته به عنوان کسانی که از تنبیه برای آزار کودک استفاده می‌کنند یاد کرد.

وی تصریح کرد: افراد یا تیپ شخصیتی بهنجار کمتر به شخصیت کودک آسیب می‌زنند اما تیپ شخصیتی آشفته به خاطر هر موضوع کوچک، کودک را مورد آزار قرار می‌دهد. پیامد عدم تناسب تنبیه با رفتار نامطلوب کودک، اختلالات هیجانی است.

وی خاطر نشان کرد: عدم تناسب تنبیه با رفتار نامطلوب کودک که حس همدلی و همدردی را در کودک از بین برده و او را تبدیل به موجودی بیرحم میکند که حس ترحم در او کشته شده است.