به گزارش افکارنیوز، دکتر محمد جهانگیری از اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی «سیستم نظارتی جامع» با همکاری وزارت بهداشت خبر داد و گفت: سازمان نظام پزشکی در جهت تعهداتش، در سطوح مختلف فعالیت‌های کنترلی و نظارتی خاصی را آغاز کرده است.

وی در این باره ادامه داد: این سیستم نظارتی در چهار سطح در حال تدوین است. به طوری که در سطح نخست مراکز پاسخگویی نظام سلامت و نظام پزشکی به صورت شفاف مشخص خواهند شد. در سطح دوم نیز موضوعات حیاتی مانند بار بیماری‌ها، اقتصاد سلامت، تعرفه‌ها، عدالت در سلامت، شاخص‌های سلامت و … که باید بر روی آن‌ها نظارت شود، به صورت کامل رصد خواهند شد. این شاخص‌ها به صورت کامل در حال تعریف است تا بتوانیم نظارت و کنترل جامعی در نظام سلامت و جامعه پزشکی داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه با اجرای این برنامه‌ها نظارت در نظام سلامت و جامعه پزشکی ساماندهی خواهد شد، تاکید کرد: البته نظارت به معنی مچ‌گیری نیست، بلکه نظارت ما از فرایندی اصلاحی برخوردار خواهد بود. به این ترتیب فرآیندها شفاف شده و به صورت بهینه در اختیار مردم قرار خواهند گرفت. همچنین با مشخص شدن فرایندها قطعا از میزان تخطی‌ها کاسته خواهد شد.

وی در عین حال بهترین نوع نظارت را خودکنترلی و شفاف سازی عنوان کرد و افزود: وقتی مردم به صورت شفاف فرایندی را ملاحظه کنند، قطعا خارج از آن را نخواهند پذیرفت. از طرف دیگر متاسفانه همواره تصور شده که نظارت با کارهای مچ گیری و پلیسی انجام‌پذیر است، اما قطعا این طور نخواهد بود. در این زمینه لازم است به سمت شفاف سازی، بهینه سازی فرآیندها و هم افزایی در سیستم‌ها حرکت کنیم. بر این اساس ما جهت محقق شدن برنامه‌هایمان از جمله افزایش سلامت جامعه، افزایش کیفیت خدمات ارایه شده و کاهش زیرمیزی نظارت‌ها و کنترل‌هایی را مد نظر داریم.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: اگر در این دوره از فعالیت سازمان نظام پزشکی بتوانیم با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه، انجمن‌های علمی - تخصصی و موسسات پزشکی این کار را سامان دهیم، بهترین کاری خواهد بود که انجام شده است.