عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه شکایات از وضعیت اورژانسهای کشور رو به افزایش است گفت: مسئولیت وضعیت فعلی با وزیر بهداشت است و باید در این خصوص پاسخگو باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر خالقی افزود: در حال حاضر وضعیت اوژانس‌های درمانی کشور با شرایط استاندارد و متعارف جهانی تطابق ندارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر در جاده‌ و شهرهای کشور حادثه‌ای رخ دهد باید اوژانس در عرض ۵ تا ۶ دقیقه به محل حادثه برسد و برای انتقال مجروحین اقدام کند، این درحالی است که در اکثر موارد حتی این زمان نیز رعایت نمی‌شود.
وی افزود: در گذشته اگر حادثه‌ای رخ می‌داد کسی که آن فرد را به بیمارستان انتقال می‌داد به نوعی مقصر حادثه قلمداد می‌شد و این مورد مشکلاتی را برای افراد به وجود می‌آورد و همین مساله باعثشد که مجروحان در خیابان‌ها مدت زمان بیشتری منتظر خدمات اوژانسی باشند و کار اوژانس نیز در برای احیا و کمک به فرد مجروح سخت می‌شد چرا که زمان زیادی را از دست داده بود.
خالقی تاکید کرد: این مساله برای مردم تبدیل به فرهنگ شد و دیگر افراد به بیمارستان مراکز درمانی منتقل نمی‌کردند و منتظر می‌ایستادند تا اوژانس به محل حادثه برسد تا اقدامات مورد نیاز را انجام دهد، در همین راستا برای کمک‌رسانی بهتر به مردم این قانون تغییر کرد و اگر مردم فرد آسیب دیده را به افراد به بیمارستان‌ برسانند برای آنها مشکلی پیش نخواهد آمد با این حال این موضوع به فرهنگ عمومی و باور مردم تبدیل شده بود و تغییر قانون هم کمکی به این وضعیت نکرد.
وی اظهار کرد: از مسئولان انتظار داریم که شرایطی را فراهم کنند تا معیارها و استاندارهای نوین جهانی در اوژانسهای کشور اجرا شود.