رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: با گذشت ۳۱ سال از آغاز شکل گیری نهضت سوادآموزی هنوز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کشور بی سواد هستند.
به گزارش مهر، رضا باقر زاده پنجشنبه شب در نشست اعضای ستاد راهبردی سوادآموزی استان افزود: هم اکنون ۸۵ درصد جمعیت کشور باسواد هستند و تمامی تلاش ما باسوادی ۱۵ درصد دیگر جمعیت کشور است.
وی با تاکید بر تلاش این نهاد برای مبارزه با بی سوادی افزود: تلاش می کنیم ساختار محتوا و روش آموزشی را با تقویت بخش غیردولتی کارآمدتر سازیم.
استاندار بوشهر نیز با تاکید بر برنامه ریزی جامع بر جلوگیری از بازگشت بی سوادی گفت: باید با یک همت و خرد جمعی برای ریشه کنی بیسوادی در جامعه به پا خواست.
محمدحسین جهان بخش افزود: سوادآموزی می تواند زمینه را برای ارتقا بصیرت و معرفت لایه های جامعه و همچنین اجرای طرح های بهداشتی اجتماعی و اقتصادی دولت فراهم سازد.
مدیرکل نهضت سوادآموزی استان بوشهر نیز گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفت امیدواریم تا پایان سال ۹۱ جشن ریشه کنی بی سوادی در استان برگزار شود.
عباس قلی پور افزود: استان بوشهر جزء ۱۵ استان پیشتاز کشور در عرصه سوادآموزی است.