بر اساس اعلام محققان شرکت روش محققان این شرکت در تلاشند داروی جدید را که تاثیر مثبت آن بر درمان سرطان تخمدان مشخص شده است به تایید بخش پزشکی و بهداشتی اتحادیه اروپا برسانند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، سرطان تخمدان بیماری چندان رایجی نیست و پنجمین عامل مرگ ومیر زنان در اثر سرطان و بیماری های زنان محسوب می شود.

علت این بیماری ناشناخته است.

این سرطان بیشتر در جوامع صنعتی دیده می شود.

بیش از نیمی از مرگ ومیر ناشی از سرطان تخمدان در زنان پنجاه و پنج تا هفتاد و چهار ساله دیده می شود و فقط یک ممیز چهار دهم درصد از زنان سی و پنج تا پنجاه و چهار ساله بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.