به گزارش خبرگزاری مهر، بی شک این پرنده کوتاه و بی مدعا با این منقار دراز در میان فهرست طولانی پرندگان نه از زیبایی و نه از شکوه چندانی برخوردار نیست.

این درحالی است که تیمی از پرنده شناسان دانشگاه لوند سوئد به سرپرستی " ریموند کلاسن " دریافتند که این پرنده که " نوک دراز " نام دارد یکی از جسورترین و شجاع ترین پروازکنندگان در دنیای جانوران است.

این دانشمندان کشف کردند که این پرنده بی مدعا می تواند حدود ۴ هزار مایل(حدود ۶ هزار و ۳۴۸ کیلومتر) را در مدت سه روز بدون اینکه برای استراحت یا خوردن آب و غذا توقف کوتاهی بکند پرواز کند.

با وجود ظاهر زمخت و غیرجذاب، این مخلوقات قادرند مهاجرتهای عجیب خود را با سرعت بیش از ۲۶ متر بر ثانیه(۶۰ مایل بر ساعت) انجام دهند.

پرنده نوک دراز در پاییز و بهار در انگلیس دیده می شود، در تابستان در اروپای شرقی جوجه های خود را به دنیا می آورد و سپس زمستان را در آفریقا می گذارند.این دانشمندان به منظور دستیابی به نتایج این کشف جدید خود به پای گروهی از پرندگان نوک دراز نر یک برچسب الکترونیکی نصب کردند.

این پرنده شناسان موفق شدند اطلاعات جمع آوری شده در سه برچسب الکترونیکی را پس از گذشت یکسال بازیابی کنند و دریابند که یکی از این سه نوک دراز نر در ماه آگوست ۳ هزار و ۸۳۴ مایل(بیش از ۶ هزار و ۱۷۰ کیلومتر) فاصله اروپا تا آفریقا را در مدت سه روز پیموده است.

پرنده دوم ۴ هزار و ۴۴۵ مایل(۷ هزار و ۱۵۴ کیلومتر) را در مدت سه روز و نیم و پرنده سوم ۲ هزار و ۸۷۱ مایل(۴ هزار و ۶۲۱ کیلومتر) را تنها در مدت ۴۸ ساعت طی کرده است.مسیر حرکت سه پرنده نوک دراز نر

تمام این پروازها بدون توقف و با سرعت بین ۳۳ مایل بر ساعت تا ۶۰ مایل بر ساعت انجام شده بودند.

براساس گزارش وایردنیوز، پرنده نوک دراز به رنگ قهوه با اندازه ای کوچکتر از یک کبوتر است.

ریموند کلاسن در این خصوص توضیح داد: " ما نمی دانیم که آیا پرنده دیگری می تواند با این سرعت این مسافت طولانی را پیماید یا خیر. اما برای ما این رکورد سرعت یک استراتژی ناشناخته، غیرمنتظره و پیش بینی نشده در مهاجرت پرندگان است. "