به گزارش مهر، تاکنون برپایه آخرین کشفیات باستان شناسی تصور می شد که حداقل ۱۴۰ هرم در سراسر مصر وجود دارند.

اکنون گروهی از باستان شناسان دانشگاه آلاباما با استفاده از تصاویر مادون قرمز ماهواره های ناسا موفق شدند ۱۷ هرم گمشده دیگر را در مصر کشف کنند.

این تیم به منظور دستیابی به این نتایج، تصاویری را که ماهواره های ناسا از مدار ۷۰۰ کیلومتری بالای زمین با دوربینهای پر قدرتی که می توانند اجسام نقطه ای با قطر کمتر از یک میلیمتر را از بالای سطح زمین شناسایی کنند بررسی کردند.

براساس گزارش دیلی میل، علاوه بر این ۱۷ هرم، هزار قبر و ۳ هزار محل زندگی که در زیر مصر مدفون شده اند نیز کشف شدند.تصاویر شگفت انگیز ماهواره ای، هرمها و خانه های باستانی را نشان می دهند

نقشه خیابانهای باستانی
این تصویر ماهواره ای نشان می دهد که شهر باستانی تانیس واقع در دلتای روخانه نیل شهری با قبرهای فراوان است
ساختمانهای مصر باستان از خشت خام ساخته می شده اند. این ماده بسیار متراکم است و به ماهواره ها اجازه می دهد که از طرح کلی این سازه های پنهان از چشم انسان عکسبرداری کنندتاریخ پنهان
این تصویر از شهر تانیس تفاوتهای میان آن چیزی را که با چشم غیرمسلح می توان دید و آن چیزی که در زیر زمین وجود دارد و با دوربینهای پرقدرت ماهواره ها شکار شده است را نشان می دهدحفاریهای عمیق
باستان شناسان پس از این کشف ماهواره ای، حفاری از این منطقه شهر باستانی تانیس را محتمل می دانند