به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان از دهها سال قبل در جستجوی جرم گمشده جهان هستند بی آنکه موفق شوند ردی از آن را بیایند، درحالی که اکنون یک دانشجوی دختر که در دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه موناش ملبورن یک بورس تحصیلی دارد، موفق شد تنها در مدت سه ماه این معمای بزرگ را حل کند.

" آملیا فراسر - مک کلوی " دانشجوی ۲۲ ساله مهندسی هوافضا برپایه دانشی که در عرصه پرتوهای ایکس داشت، به این کشف بزرگ که نتایج آن در ماهنامه انجمن سلطنتی نجوم منتشر شده است، دست یافت.

براساس گزارش ABC، " کوین پیمبلت "، استاد راهنمای این دختر دانشجو اظهار داشت: " از دیدگاه نظری اعتقاد بر این بود که نسبت به آن چیزی که رصد شده است در جهان باید حداقل دو نوع جرم وجود داشته باشد. بیشتر این جرم گمشده باید در ساختارهای کیهانی مقیاس بزرگ و در میان گروههای کهکشانی که رشته نامیده می شوند قرار گرفته است. "

وی افزود: " فیزیکدانان نجوم بر این باور بودند که این جرم در چگالی پایین و دمای بسیار بالای حدود میلیونها درجه سانتیگراد وجود دارد. بنابراین از نظر تئوری این جرم گمشده در طول موجهای پرتوهای ایکس قابل رصد است. اکنون فراسر - مک کلوی با بررسی دوباره اطلاعات جمع آوری شده توسط دانشمندان موفق شد صحت این فرضیه را تائید کند. "