حضرت آیتالله سبحانی، پیش از ظهر امروز در دیدار جمعی از بانوان بسیجی شهرستان ساوه با تبیین برخی الگوهای تربیتی در جامعه وخانواده، گفتند: یکی از روشهای تربیت الگوسازی و الگو نشان دادن است و الگوها در جامعه اثرگزار است.

به گزارش مرکز خبرحوزه، ایشان به سرنوشت همسران حضرت نوح و لوط به عنوان الگوی بد از زبان قرآن اشاره کرده و اظهار داشتند: قرآن جایی که می‌خواهد زن‌های بد را معرفی کند، همسر حضرت نوح و لوط را معرفی می نماید که زندگی با پیامبران بزرگ نیز موجب سعادت آنها نشد.

رییس مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع) با بیان این که حساب انبیاء از همسران آنها جداست، اظهار داشتند: دو نمونه الگوی برتر که خداوند در قرآن آنها را معرفی کرده، آسیه زن فرعون و مریم مادر حضرت عیسی(ع) است که آسیه با بدترین مرد دنیا زندگی می‌کرد، اما هیج گاه از خدا غافل نشد و زمانی هم که حضرت جبرئیل‌(ع) به صورت یک جوان زیبا ظاهر شد، این چهره زیبا هیچ اثری در حضرت مریم(ع) نکرد.

ایشان با بیان این که یکی از وظایف بانوان الگوسازی خوب و معرفی آنها به جامعه است، خاطرنشان کردند: اگر می‌خواهید جامعه‌ای سالم و پاک داشته باشید، باید از دختران خود الگوسازی کنید و آنها را به جامعه معرفی نمایید.

حضرت آیت‌الله سبحانی به جنبه‌های مثبت و منفی ماهواره اشاره کردند و یادآور شدند: ماهواره ای که وارد خانه ها شده، ‌ جوانان را تهدید می‌کند چرا که ماهواره مانند شمشیر دو لبه است ممکن است استفاده دینی از آن شود و یا استفاده غیردینی که استفاده از جنبه بد آن بیشتر است.

ایشان با بیان این که جوانان دنبال الگو هستند و فوراً مغلوب تبلیغات ماهواره می‌شوند، ‌گفتند: نباید اجازه دهیم جوانان گرفتار تبلیغات ماهواره‌ها شوند، باید با الگوسازی مناسب، تربیت درست و سالم را به جوانان بیاموزیم.

حضرت آیت‌الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های ممتاز حضرت صدیقه کبری‌(س) اشاره کردند و افزودند: حضرت زهرا(س) الگو بودند و آن در عبادت ایشان خلاصه نمی‌شد، بلکه در علم و دانش، معارف، خانه‌داری، پاسخ به سؤالات و شبهات و … نمونه بودند.

رییس مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع) تصریح کردند: حضرت زهرا(س) با خطبه هایی که خواند و دفاعی که از علی(ع) کردند، تشیع را تثبیت نمودند و تشیع از آن زمان ریشه گرفت و دوستان امیر المومنین‌(ع) صف خود را از دشمنان آن حضرت جدا کردند.

ایشان در پایان خاطرنشان کردند: ما باید در هر برههای از زندگی ائمه (ع) را الگو خود قرار دهیم و در تربیت فرزندان از معارف آنان استفاده کنیم. در نامگذاری برای فرزندان نام ائمه (ع) را انتخاب کنیم و از نامهای کافران خودداری کنیم.