محمدباقر قالیباف در نشست خبری به مناسبت آغاز رسمی عملیات اجرایی این تونل افزود : امروز عملیات اجرایی تونل صدر نیایش و پل صدر که دو طرح تبدیل به یک طرح شده و در مجموع ۲۰ کیلومتر است به صورت رسمی آغاز می شود و امیدواریم بتوانیم با مدیریت دقیق و درست، این طرح را در وقت مقرر به پایان ببریم.

وی اضافه کرد: تجهیز کارگاه این طرح انجام شده و یکی از مهمترین طرح های ما نسبت به طرح های دیگر است که ۱۰ کیلومتر آن مربوط به تونل نیایش صدر است که دستیابی به بزرگراه کردستان را میسر می کند و ۱۰ کیلومتر آن نیز پل طبقاتی صدر برای افزایش ظرفیت بزرگراه صدر است که تا بزرگراه امام علی ادامه دارد.