به گزارش برنا، بر اساس مطالعات جدید دانشمندان سوئدی، سایز و اندازه افراد میتواند در مشاهده و استنباط آنان از جهان و اشیاء پیرامون خود اثر گذار باشد.

به گزارش هلثفایندر، براساس این تحقیق، کسانی که اندام کوچک دارند اشیاء پیرامون خود و فاصله میان خود با آنان را بزرگ تر و بیشتر از حد واقعی می‌بینند.

حال آنکه این موضوع در میان افراد درشت اندام برعکس است و کسانی که دارای اندام درشتی هستند اشیا پیرامون و فاصله خود با آنان را کمتر از حد واقعی میپندارند.