درب اصلي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد تهرانمركز (مجتمع نيايش) بهدليل مشكلات مالي با شهرداري تهران از روز چهارشنبه ۴ خرداد با ايجاد بلوكهاي بتوني مسدود شد.

به گزارش فارس، هفته گذشته نیز شهرداری تهران با ایجاد موانعی در مقابل درب اصلی دانشکده فنی مهندسی تهران مرکز قصد ممانعت از ورود دانشجویان و اساتید به این دانشگاه را داشت اما دانشجویان و اساتید از کنار این بلوک‌های عبور کرده و در دانشگاه حاضر شدند.

بر اساس این گزارش، از روز چهارشنبه ۴ خرداد شهرداری با ایجاد بلوک‌های بتونی به صورت پیوسته در مقابل درب اصلی این دانشکده کاملاً از ورود و خروج دانشجویان جلوگیری کرد.

در داخل دانشکده مسئولان این دانشگاه با نصب پلاکاردی این‌گونه اعلام داشتند که " دانشگاه آزاد به دلیل مشکلات کاربری با شهرداری باید۵۰۰ میلیارد ریال به شهرداری هزینه پرداخت کند. "

در حال حاضر درب پارکینگ اساتید این دانشکده نیز توسط شهرداری و با ایجاد بلوک‌هایی مسدود شده است و دانشجویان و اساتید این دانشگاه توسط درب کوچکی که وجود دارد به محوطه اصلی دانشگاه ورود پیدا می‌کنند.

يكي از مسئولان دانشگاه آزاد تهرانمركز در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، در خصوص بدهي دانشگاه آزاد به شهرداري گفت: شهرداري بايد عوارض و ماليات دانشگاه را به صورت آموزشي حساب ميكرد اما عوارض شهرداري اين دانشگاه را به صورت موقعيت اداري محاسبه كرده است و به همين دليل ۵۰۰ ميليارد ريال به عنوان ماليات و عوارض براي دانشگاه آزاد تهرانمركز منظور كردهاند.