آیتالله عبدالنبی نمازی، در گفتوگو با برنا درباره گرایش برخی افراد به سمت فالگیرها و دعا نویسها و رمالها اظهار داشت: این افراد نسبت به وظایف خود از نگاه اسلام و مکتب آسمانی آگاهی ندارند. خداوندی که انسان را خلق کرده برای همه مراحل زندگی او دستورالعمل و شرح وظایف و آیین نامه مشخص کرده است. وظیفه پیامبر اسلام و همه انبیا نیز این است که بشر را در بن بست و پیچ و خمها و فراز و نشیبها راهنمایی کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: اسلام کامل‌ترین دین بوده و برای راهنمایی بشر آمده است. قرآن نیز کتاب هدایت انسان ها است. از همین رو اگر افراد در زندگی مشکلی برایشان پیش می‌آید و احساس می‌کنند گره ای در کارشان است باید به اهل بیت و علما و مراجع تقلید مراجعه کنند.

آیت‌الله نمازی تصریح کرد: در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و خانوادگی در اسلام دستورالعمل و شرح وظایفی وجود دارد و هیچ نقطه ابهامی برای زندگی بشر نیست و وجود چنین مسائلی به دلیل تبلیغات سوء و نداشتن آگاهی صحیح و کامل از دین این اتفاق می‌افتد؛ برخی خیال می‌کنند دین یعنی نماز خواندن و روزه گرفتن در حالی که دین مجموعه وظایف بشر در همه مراحل زندگی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تنها راه برای حل مشکلات را دعا و راز و نیاز با خدا و متوسل شدن به ائمه و علما دانست و ابراز داشت: دین بابی به نام ارتباط با خدا و ذکر دارد و ذکر بابی به نام دعا؛ دعا گفت و گو و درد دل کردن با خداست. تقاضا کردن از خداوند برای گره گشایی و حل مشکلات و مناجات با پرورگار راه چاره حل مشکلات خواهد بود.

وی تصریح کرد: بنابراین مراجعه به رمال و دعا نویس که متاسفانه از قدیم هم مرسوم بوده مورد تایید نیست و راهنمایی‌های لازم برای حل مشکلات زندگی در اسلام بیان شده و ما باید به اهل آن مراجعه کنیم.