به گزارش ايسنا، در گزارش دپارتمان پليس لندن آمده است كه اين زن هنديالاصل در حالي كه تلاش ميكرد دختر ۱۱ ماههاش را به يك زوج بدون فرزند بفروشد توسط پليس دستگير شد. البته هويت اين زن به دلايل امنيتي فاش نشده است.

براساس این گزارش که در روزنامه گاردین هم آمده است، این زن قرار بود در ازای ۳۵ هزار پوند نوزاد خود را بفروشد. علاوه بر این، یک قاچاقچی انسان که ۴۸ سال سن داشت و نام وی نیز فاش نشده است هم در این رابطه شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایسنا، رییس دپارتمان پلیس لندن هم در این باره خاطرنشان کرد: این قاچاقچی انسان که اهل پاکستان است یک شناسنامه و اوراق هویت جعلی برای این نوزاد دختر تهیه کرده بود تا او را به والدین جدیدیش بدهد. همچنین این زن به اتهام تلاش برای فروش نوزاد ۱۱ ماهه‌اش به هفت سال و قاچاقچی انسان هم به ۹ سال حبس محکوم شد.