سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتوگو با برنا با بیان این مطلب افزود: ساعت ۱۴ روز گذشته اتوبوس حامل زائران سوریه هنگام بازگشت در کیلومتر ۲۰جاده ماکو - خوی به علت جلوگیری از برخورد با پژو۲۰۶ واژگون شد.براثر این حادثه ۸ نفر در صحنه حادثه مجروح شدند.

معاون عملیات پلیسراه كشور ادامه داد: پس از بررسی پلیس راه مشخص شد، اتوبوس اسکانیا برای جلوگیری از برخورد با پژو۲۰۶ که در حال سبقت بود از مسیر اصلی منحرف و دچار سانحه می شود. این اتوبوس از آذربایجان غربی به سمت مشهد در حال حرکت بود.