عبدالمحسن الشنیفی با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از ماموریتهای اساسی گمرک عربستان، حمایت از مصرفکنندگان در برابر کالاها و اجناس تقلبی و نقض مالکیت فردی و جلوگیری از افزایش قیمتها و احتکار کالاهاست.

به گزارش شبکه ایران، وی افزود: ۲۰ درصد البسه و پارچه‌هایی که وارد بازار عربستان می‌شود، حاوی مواد سرطان‌زا یا زیان‌آور برای انسان است.

به گفته این مقام سعودی، تجزیه و تحلیلهای آزمایشگاهی صحت سرطانزا بودن ۲۰ درصد منسوجات وارداتی را اثبات کرده است.