ایران :اگر سالها پیش کودکان این سرزمین، لی لی، گرگم به هوا و خاله بازی میکردند، الآن بیشتر وقت خود را پای انیمیشن های رنگین میگذرانند و مادران خرسند از کمتر نگران بودن هستند! اما ای بسا که باید نگرانتر بود.
در وسطی و گرگم به هوا اگر نگران خراش پای کودکمان بودیم در موج انیمیشن های هالیوودی باید نگران زخم‌های فکری و روحی بود.

اگر کودکان ما ساعت‌ها جلوی تلویزیون می نشینند و انواع آن موهومات ۱۵۰۰ تومانی را می‌بینند به تبعات آنها نیز باید فکر کرد. سری به محتوای فرهنگی این کارتون‌ها بزنیم و با درنگی گاهی کنار کودکمان بنشینیم و در دیدن همراهش باشیم. آنگاه است که شاید به عمق یک فاجعه فرهنگی پی ببریم.

تمایلات جنسی پنهان در بسیاری از این انیمیشن‌ها و اباحه‌گری‌های خاص آنها ذهن سلیم و پاک کودکان را آلوده می‌سازد. خشونت لجام گسیخته آنها هر کودکی را از خود بی خود می‌کند، شاید بسیاری از حرکات کودکان برای ما سؤال برانگیز باشد و گاهی خنده آور اما آثار مخرب فرهنگی و اخلاقی این انیمیشن‌های مشکل گشا بسیار بالاست.

نهیبی که انیمیشن های هالیوودی یا ۱۵۰۰ تومانی از جایی که فکرش را نمی‌کنیم به فرهنگ کودکان ما آسیب‌های جدی وارد می‌کند و اباحه‌گری محض آنان در تضاد کامل با فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست.