دكتر قانعي اظهار كرد: واكسن هموفيلوس كه بخش خصوصي و دولتي در توليد آن ورود پيدا كردهاند، ميتواند ازعفونتهاي ريوي، مغزي و همچنين عفونتهاي مننژيتي كودكان پيشگيري كند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که برای تولید این واکسن، فعالیت‌های مشترکی در انستیتو پاستور و موسسه تحقیقات رازی انجام می‌شود، تصریح کرد: تست‌های آزمایشگاهی هموفیلوس با موفقیت انجام شده و نمونه آن برای تایید به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت ارسال شده که در صورت تایید و انجام مراحل آن امیدواریم تا دو سال آینده به مجموع تولیدات کشور افزوده شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: هم اکنون سه واکسن دیفتری، سیاه سرفه و کزاز که به واکسن ثلاثمعروف است در کشور تولید می‌شود و در صورت تولید واکسن چهارم به واکسن هموفیلوس تبدیل شده و کودکان به هنگام تزریق آن به صورت همزمان به چهار میکروب مقاوم می‌شوند.

قانعي در پايان، درخصوص واكسن آنفلوآنزا به ايسنا گفت: مراحل آزمايشگاهي واكسن آنفلوآنزا به پايان رسيده كه اميدواريم با شروع مرحله صنعتي توليد اين واكسن در پايان سال جاري بتوانيم آن را در سال ۹۱ به بازار عرضه كنيم.