اين پژوهش نشان ميدهد كه پرتوهاي آزمايشات هستهاي پيش از پيمان منع آزمايش سلاحهاي هستهاي در سال ۱۹۶۳، فاجعه چرنوبيل و زندگي در كنار تأسيسات هستهاي باعث تاثيرات منفي طولانيمدت بر نسبت تولد پسران بر دختران (احتمال جنسيت) شده است.

به گزارش ایسنا، گفته می‌شود که پرتو یونیزه در نتیجه فعالیت اتمی از ویژگی‌های جهش‌زا برخوردار بوده و از این رو تاثیرات مضری بر باروری دارد. تا پیش از این تصور می‌شد که این تاثیرات ممکن است در مردان به تولیدمثل فرزندان پسر بیشتر و در زنان به دختران بیشتر منجر شود.

محققان آلمانی در پژوهش خود به بررسی تاثیرات طولانی‌مدت تماس با پرتو بر احتمال جنسیت که یک نشانگر ژنتیکی برای آشکارسازی جنسیت کودک به شمار می‌رود، پرداختند. آنها بطور خاص بر داده‌های احتمال جنسیت در کنارعواقب جوی جهانی آزمایش بمب هسته‌ای در غرب اروپا و آمریکا، عواقب ناشی از حوادثهسته‌ای در سراسر اروپا و همچنین انتشارات رادیواکتیو از تاسیسات هسته‌ای در شرایط اجرایی عادی در سوئیس و آلمان پرداختند.

تحلیل‌های آنها نشان‌دهنده یک شکاف قابل توجه در بین نسبت تعداد زنان و مردان در هر سه مورد بود:

- افزیش تولد نوزادان پسر به نسبت نوزادان دختر در اروپا و آمریکا در سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۵ احتمالا در نتیجه ذرات رادیواکتیو و آزمایش‌های هسته‌ای در جو جهانی بوده است.

- یک جهش قابل توجه در احتمال جنسیت در اروپا در سال ۱۹۸۷ در پی حادثه چرنوبیل دیده شد که در آمریکا اثری از آن نبود.

- در میان افرادی که در نزدیکی تاسیات هسته‌ای سوئیس و آلمان در فاصله ۳۵ کیلومتری آن زندگی می‌کنند، افزایش قابل توجهی در احتمال جنسیت در زمان فعالیت این تاسیسات مشاهده شده‌ است.

موضوعی که هنوز چندان روشن نشده این است که آیا این افزایش در تولد نوزادان پسر به نسبت به دختران در نتیجه کاهش دفعات تولد نوزاد دختر است یا افزایش دفعات تولد پسران.

همچنين اين محققان برآورد كردهاند كه نقص تولد و تولد نوزاد مرده يا نوزادان معلول پس از انتشار جهاني پرتو يونيزه تا چندين ميليون در جهان افزايش داشته است.