به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، در جدول حق بیمه شخص ثالث، نرخ و حداکثر مبالغ ریالی حق بیمه شخص ثالث متناسب با تعهد ۶۰ میلیون تومانی خسارت بدنی ( دیه) و تعهد یک میلیون و پانصد هزار تومان خسارت مالی، برای انواع وسایل نقلیه شامل موتور سیکلتهای گازی و دندهای، خودروهای سواری ( متناسب با تعداد سیلندر آنها)؛ خودروهای مسافری و خودروهای بارکش محاسبه و موارد تخفیف برای عدم خسارت بیمه نامه قبلی یا افزایش حق بیمه بابت خسارت بیمه نامه قبلی ذکر شده است.

فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه با ابلاغ تصویب نامه تعرفه حق بیمه شخص ثالثو جدول نرخ و حق بیمه هر یک از انواع وسایل نقلیه اعلام کرده است:

۱. حق بیمه‌های محاسبه شده در جدول، حداکثر قیمت‌های مجاز است و شرکت‌ های بیمه می توانند بیمه نامه شخص ثالثرا با قیمت های کمتر نیز ارائه کنند.

در هر حال مبنای ایفای تعهدات بیمه گران در مقابل زیاندیدگان، قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالثمصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه‌های اجرایی آن است.

۲. همه شرکت‌های بیمه مکلفند از اول خرداد برای اجرای تصویب نامه اخیر تعرفه بیمه شخص ثالثاقدام کنند و همه بیمه‌نامه‌های صادره از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا این تاریخ را نیز با ضوابط مندرج در تصویب نامه انطباق دهند.

۳. همه شعب و واحدهای فروش و صدور بیمه نامه شخص ثالث شرکتهای بیمه مکلفند جدول مبالغ حق بیمه شخص ثالث را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.