وطن امروز:ساعت ۹ شب اول اردیبهشتماه سال جاری وقتی ماموران آتشنشانی با اعزام به یک مجتمع مسکونی در فلکه دوم صادقیه خودروی آتشگرفتهای را خاموش کردند در بررسیهای تخصصی این حریق را عمدی و انتقامجویانه دانستند.

صاحب خودرو که مدتی می‌شد در دردسر‌هایی افتاده و با دزدیده شدن جواهرات همسرش از خانه با تماس‌های تهدید‌آمیز مرد ناشناسی مواجه بود خیلی زود به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران مراجعه کرد و خواستار ردیابی عاملان آتش‌سوزی شد. این مرد ناراحت وقتی با دستور بازپرس پرونده پیش‌روی کارآگاهان اداره ۱۶ قرار گرفت، گفت: «در ایام عید طلا و جواهرات همسرم به ارزش ۳ میلیون تومان به سرقت رفت که هیچ ردپایی از دزدان به دست نیاوردیم و اصلا مشخص نشد چگونه وارد خانه‌ام شده‌اند تا بتوانند سرقت کنند». وی افزود: «از صبح روز آتش‌سوزی مردی در تماس‌های تلفنی مرا تهدید کرد، می‌خواست به ملاقاتش بروم و بسته‌ای را تحویل بگیرم، ترسیده بودم و نمی‌پذیرفتم تا اینکه قاطعانه گفتم به دیدنش نخواهم رفت.

وقتی این را از من شنید تهدید کرد خیلی زود پشیمان خواهم شد و همان شب خودروی پژو ۲۰۶ مرا به آتش کشید». کارآگاهان که در برابر ادعاهای عجیب این مرد قرار گرفته بودند در بررسی‌های میدانی پی بردند دزدان و عاملان آتش‌سوزی به راحتی و بدون شکستن قفل در‌های ورودی ساختمان و آپارتمان دست به این اقدامات انتقامجویانه زده و حتی کلید در اختیار داشته‌اند. همزمان با این بررسی‌ها، کارآگاهان پی بردند از مدتی پیش ساکنان این مجتمع مسکونی سیستم آیفون تصویری را ارتقا داده و قابلیت ذخیره تصاویر را فراهم کرده‌اند.

همین کافی بود تا چهره مرد ناشناس که روز آتش‌سوزی وارد ساختمان شده بود به دست آید و وقتی مشخص شد جوان غریبه راننده آژانس بوده و «قاسم» نام دارد پلیس در اقدام اطلاعاتی و بازبینی آلبوم مجرمان دریافت وی بارها به‌خاطر سرقت به زندان افتاده است. هنوز ۱۰ روز از آتش‌سوزی نگذشته بود که ساعت ۱۲ ظهر این مرد مرموز در سیدخندان از سوی پلیس دستگیر شد و با وجود ادعای بی‌گناهی وقتی دید راهی برای فرار از اعتراف ندارد، به افشای جزئیات توطئه زنانه پرداخت. راننده آژانس گفت: «بارها زنی به نام «مژده» را که در این مجتمع زندگی می‌کند با خودرویم جابه‌جا کرده‌ام تا اینکه پیشنهاد داد در ازای یک‌میلیون تومان خودروی یکی از همسایه‌هایش را آتش بزنم. من نیز پذیرفتم و پیش از آن با تماس تلفنی و نامه‌های تهدیدآمیز سعی کردم همه را گمراه کنم».

مژده نیز ۱۲ روز بعد بازداشت شد و وقتی این زن ۳۷ ساله در برابر همدستش قرار گرفت چارهای جز اعتراف ندید و گفت: دوستی به نام لیلا داشتم که از بستگان نزدیک همسایهمان بود. او از من ۳ میلیون تومان پول گرفت تا پول پیش آپارتمانی را فراهم کند و اصرار کرد همسایهمان در جریان این بدهکاری قرار نگیرد. من قول دادم، تا اینکه هر بار پولم را خواستم لیلا بیاعتنایی کرد، نمیدانستم باید چهکار کنم تا اینکه براي عید دیدنی به خانه همسایه رفتم. وقتی طلا و جواهرات زیادی را روی میز تلفن دیدم نقشه سرقت را طراحی کردم و همانجا همه را برداشتم که ۳ میلیون تومان ارزش داشت.