در روزهای آینده عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در بیش از ۲۱ مرکز مخابراتی تهران انجام می شود که طی آن ارتباط مشترکان مراکز شهید محلاتی، شهید باهنر، گلخندان ، الغدیر، مالک اشتر، امامت، شهید غریبی، پیروزی، مرحوم نهری، شهید تندگویان، نبوت، شهید لطیفی، شهید بهشتی، استقلال، سیزده آبان، شهدای هفتم تیر - ۲۲ بهمن ، ولایت حصار امیر ، شهید چمران، آیت الله کاشانی، ولیعصر (عج) و حافظ با اختلال مواجه خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های ۲۲۴۴ الی ۲۲۴۹ و ۲۲۱۹ در محدوده بلوار اوشان، جنت، خیابان های پژمان، صحرا و پیروز شفیعی و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴ و ۲۲۰۰ در محدوده الهیه، شریفی منش، خیابانهای افسر، اورنگ و فخرایی با اختلال مواجه شده است.

همچنین ارتباط مشترکان مرکز مخابرات گلخندان با پیش شماره ۷۶۲۶ در محدوده روستای طائرآباد(توابع اداره مخابرات شهرستان بومهن) و در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های ۳۳۶۹ الی ۳۳۷۳ و ۳۳۰۰ الی ۳۳۰۳ در محدوده شهید محلاتی، شهید آیت الله سعیدی، شهید بهزادی و ۱۷ شهریور با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات مالک اشتر نیز مشترکان با پیش شماره های ۶۶۸۳ الی ۶۶۸۹،۶۶۳۵ الی ۶۶۳۸،۶۶۱۹ و ۶۶۶۷ در محدوده هاشمی، امام خمینی، جیحون، کارون و نواب با اختلال در ارتباط روبرو هستند و در مرکز مخابرات امامت با پیش شماره های ۷۷۴۰ الی ۷۷۴۳،۷۷۴۶ الی ۷۷۴۸،۷۷۱۵ الی ۷۷۱۷ و ۷۷۹۸ در محدوده خیابان های فردوسی، سنایی، مهربار(فلکه اطلاعات) و مسیل جاجرود ارتباط تلفنی مشترکان تا سه روز اختلال خواهد داشت.

عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید غریبی نیز سبب شده تا مشترکان با پیش شماره های ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹،۲۲۲۳، ۲۲۲۴،۲۲۲۰ و ۲۲۲۱ در محدوده خیابان های پولادوند، آبشاری، کاوه، شمس و شعله با اختلال در ارتباطات تلفن ثابت مواجه شوند و این عملیات در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های ۳۳۳۰ الی ۳۳۳۶،۳۳۷۸، ۳۳۷۹ و ۳۳۲۵ در محدوده خیابان های ابن سینا، ۱۷ شهریور، کوچه های زارعی، اسپندی، یاس و شریعتی نیز انجام می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های ۸۸۰۷ الی ۸۸۰۹،۸۸۳۶ الی ۸۸۳۸ و ۸۸۵۶ الی ۸۸۵۹ در محدوده بلوار دریا، دادمان، فرحزادی و خیابان گلها و نیز مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳،۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳،۲۶۳۰ و ۲۶۳۱ در محدوده خیابان کرمان جنوبی، کوچه های شهید شاوکی و شهید رضایی نیز تا ۷۲ ساعت آینده با اختلال همراه خواهد بود.

در مرکز مخابرات نبوت نیز ارتباط مشترکان با پیش شماره های ۷۷۹۰ الی ۷۷۹۵ و ۷۷۹۷ در محدوده خیابان های ملایری، گاراپیدی، دماوند، گلدار، افشاری، طاهری و شهید آیت به مدت سه روز اختلال خواهد داشت و ارتباط مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده قاضی زاهدی، گلزار، مروارید، عیوض توحیدی، گلستان پنجم، ضابطی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در بین مراکز مخابرات شهدای هفتم تیر – ۲۲ بهمن و مرکز مخابرات ولایت حصار امیر با پیش شماره ۳۳۲ در محدوده خیابان های عرفان سوم، آزادگان، امام زاده غفار و باهنر حداکثر به مدت ۷۲ ساعت مختل می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های ۶۶۵۰ الی ۶۶۵۶ در محدوده خیابان های میکاییلی، یکم دریان نو، دوازدهم دریان نو و هشتم دریان نو و نیز مرکز مخابرات آیت الله کاشانی با پیش شماره های ۴۴۰۰ الی ۴۴۰۲،۴۴۰۳ الی ۴۴۰۹ و ۴۴۹۵ در محدوده بلوار فردوس، اتوبان تهران – کرج، خیابان های ابراهیمی جنوبی و وفا آذر جنوبی برای اجرای عملیات کابل برگردان از فردا نهم خردادماه به مدت ۳ روز با اختلال همراه خواهد بود.

همچنین در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ و ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳ در محدوده خیابان های خواجه نصیرالدین طوسی، شهید نامجو، سلمان فارسی و کوچه آبکنار و در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده خیابان های استاد شهریار، نوفل لوشاتو، مرجان و رازی ارتباط مشترکان از فردا حداکثر به مدت ۷۲ ساعت اختلال خواهد داشت.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت ۲۱ هشتم خردادماه به مدت ۴ ساعت، در مرکز مخابرات استقلال از ساعت ۲۲ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات سیزده آبان از ساعت ۲۱ به مدت ۴ ساعت دچار اختلال شد.