نتيجه ثبت نام افرادي که از آزمون معاف هستند در تاريخ فوق بر حسب امتياز آنان اعلام خواهد شد. نتايج اعلام شده قطعي بوده و به درخواست تجديدنظر در اوراق پاسخنامه ترتيب اثر داده نميشود. پس از مشخص شدن نتايج ثبت نام و آزمون و کسب امتياز لازم، احراز صلاحيتهاي عمومي از طريق مصاحبه و تحقيق انجام خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، زمان و محل مصاحبه و گزینش داوطلبان بر اساس اعلام حوزه انتخابی محل تحصیل یا اطلاع‌رسانی اینترنتی در سایت معاونت آموزش خواهد بود.

داوطلبان باید جهت اطلاع از مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و مصاحبه، پس از اعلام نتیجه آزمون به سایت معاونت آموزش حوزه‌های علمیه مراجعه کنند و حافظان قرآن کریم باید قبل از مصاحبه گواهی حفظ خود را از مراکز قرآنی، سازمان تبلیغات، اداره اوقاف و یا حوزه‌های علمیه ارائه نمایند.

یادآور می‌شود، پس از انجام مصاحبه، دارندگان بالاترین امتیازات بر اساس ظرفیت مدرسه مربوطه گزینش خواهند شد و عدم مراجعه در موعد مقرر جهت تحصیل، به منزله انصراف تلقی شده و مرکز با رعایت سایر مقررات، نسبت به جایگزینی افراد واجد شرایط اقدام خواهد کرد. همچنین گزینش ‌شد‌گان در دوره بلندمدت متعهد می‌شوند که حداقل تا پایان سطح یک به صورت تمام وقت به تحصیلات ادامه دهند.

خاطرنشان می‌شود؛ از گزینش ‌شد‌گان در دوره تربیت مبلغ(سفیران هدایت) تعهد تحصیل تمام وقت(در کل دوره تحصیل) و تعهد خدمت تبلیغی(به مدت سنوات تحصیل) در مناطق مورد نیاز اخذ می‌شود و پذیرش قطعی پس از طی دوره آزمایشی تحصیل و کسب امتیاز لازم در آزمون آن خواهد بود.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، کليه پذيرفته شدگان در دوره اول تحصيلي(آزمايشي) موظف هستند در صورت برگزاري اردوي توجيهي از طرف مرکز، در آن شرکت کنند.