ابراهیم خدایی افزود: در این آزمون که حدود ۱۳۱ هزار داوطلب شرکت کرده بودند اسامی ۳ تا ۵ برابر داوطلبان منتشرمی شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وی تصریح کرد: در مرحله بعدی نتایج کتبی آزمون تأثیر ندارد بلکه معیار دانشگاه انتخاب شده داوطلب است که شامل سوابق تحصیلی، پژوهشی و مصاحبه های تخصصی برای پذیرفته شدگان نهایی مدنظراست.

معاون سازمان سنجش همچنین از تمدید انتخاب رشته پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد تا روز چهارشنبه ۱۱ خبر داد.

خدایی گفت: نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۰ اوایل شهریور اعلام خواهد شد.