'محمد اسلامي'ا فزود: گفته مي شود ميزان هورمون قرص هاي جديد ال.دي ( پيشگيري از بارداري) كه ساخت خارج از كشور است، كمتر از قرص هاي مشابه داخل كشور است.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه قرار است تحقیقات کارشناسی درباره میزان هورمون این نوع قرص ها صورت گیرد، گفت: نتیجه تحقیقات کارشناسان بهداشتی حدود هفت ماه دیگر اعلام می شود و در صورت مثبت بودن نتایج تحقیق، قرص های فعلی موجود جمع آوری و قرص های جدید با میزان هورمون کمتر، جایگزین آنها می شود.

رییس اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: قرص های ال. دی در ماه های نخست استفاده، عوارضی مانند تهوع و سردرد را ایجاد می کنند که چنانچه میزان هورمون این قرص ها کمتر باشد، عوارض نیز کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: واردات قرص های جدید ال دی ساخت خارج از کشور به شرط تولید آن در داخل کشور انجام می گیرد و از این رو، تهیه این قرص ها فقط در مرحله اول، وارداتی است.

اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون فناوری تولید این قرص ها در حال ورود به کشور است و چنانچه نتایج مطالعات منفی باشد، از این فناوری ها برای تولید انواع قرص های هورمونی استفاده می شود تا اینگونه قرص ها با قیمت ارزان تری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی یادآور شد: در بازار دارویی کشور دو قرص پیشگیری از بارداری موسوم به ال. دی و اچ. دی وجود داشت که قرص اچ. دی به دلیل عوارض آن، دو سال است از بازار دارویی کشور جمع آوری شده است اما قرص ال. دی همچنان استفاده می شود.

به گفته وي، اكنون يك ميليون زن در كشور زير پوشش مراكز درماني بخش دولتي از قرص هاي ال.دي استفاده مي كنند.