حسن بختیاری با اشاره به نامهای که از سوی شورای شهر و شهرداری ورامین خطاب به شورای شهر و شهرداری قم نوشته و در آن پیشنهاد بردار خواندگی این دو شهر مطرح شده بود، گفت: این پیشنهاد در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم مطرح و بررسی شد.

به گزارش مهر، وی با بیان این که این موضوع به تائید شورای اسلامی شهر قم نرسیده است، اظهار داشت: این مسئله موضوعیتی ندارد و این بحثبیشتر در عرصه بین الملل و بین دو کشور مطرح است که با هدف گسترش روابط تجاری، فرهنگی و … انجام می‌شود.

بر پایه این گزارش طی چند روز گذشته نامه‌ای از سوی شورای شهر و شهرداری ورامین خطاب به شورای شهر و شهرداری قم نوشته شد که در آن پیشنهاد برادرخواندگی دو شهر قم و وارمین مطرح و برای این کار سه دلیل عمده ذکر شده بود.

اولین مورد، قیام تاریخی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تشابه آغاز قیام در قم و ورامین است که سوابق مبارزه های انقلابی مردم این دو شهر را تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در پی داشته است.

دومین مورد، بحثهای فرهنگی مشترک میان ورامین و قم است که شامل تعدد امامزاده های واجب التکریم و علمای مرتبط ورامین با قم و رابطه علمی مذهبی مطلوب میان قم و ورامین عنوان شده است.

در نامه شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، نزدیکی جغرافیایی ورامین و قم نیز به میان آمده که شامل اتصال هر دو منطقه به کویر، اشتراک در امور کشاورزی، صنعت قالیبافی، هنرهای دستی، آداب و رسوم اجتماعی و… است.

در ۱۵ خرداد ۴۲ پس از شنیدن خبر دستگیری امام خمینی(ره) توسط مزدوران رژیم پهلوی، مردم قم و کفن پوشان شهرستانهای ورامین و پیشوا به خیابانها آمده و به سوی تهران حرکت کردند.

قیام کفن پوشان ورامین در پل باقرآباد - بین تهران و ورامین - با تانکها و مسلسلهای رژیم ستمشاهی به خاک و خون کشیده شد و در قم نیز دهها زن و مرد، شهید و زخمی شدند.

امام خمینی(ره) ۱۵ خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام کردند.