در آخرین قسمت از برنامه به سوی ظهور مراسم جنگیری محمد علی. ط رهبر فرقه انحرافی حلقه کیهانی پخش شد و حجت الاسلام داود رنجبران استاد حوزه و دانشگاه به نقد و بررسی این معضل پرداخت که این اقدام باعث خوف شبکه تلویزیونی صدای امریکا شد.

به گزارش برنا، صدای امریکا در واکنش به پخش این قسمت از برنامه «به سوی ظهور» که جلسات دادگاه متهم آقای «ب» که به نام عرفان‌های نوظهور سابقه تجاوز به عنف را داشته است را نیز روی آنتن فرستاده بود بخش‌هایی از برنامه «به سوی ظهور» را پخش کرد و در ادامه رویکرد جنگ نرم، به دفاع از این فرقه انحرافی پرداخت.

وضعیت «محمد علی. ط» رهبر این فرقه انحرافی به دلیل ارتداد دین در مراجع قضایی در حال پیگیری است و صدای آمریکا در این شرایط به دفاع از گروه منتسب به وی با نام عرفان حلقه کیهانی پرداخته است.

"به سوی ظهور" به کارگردانی و تهیهکنندگی رضا صبور جمعهها ساعت ۱۳:۲۰ از شبکه دوم سیما به روی آنتن میرود.