اداره پيشگيري از ايدز وزارت بهداشت اعلام كرد: بر اساس آمار جمعآوري شده از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، تا تاريخ اول فروردين ۹۰ در مجموع ۲۲ هزار و ۷۲۷ نفر افراد مبتلا به ويروس HIV در كشور شناسايي شدهاند.

به گزارش فارس، بنابراین گزارش ۷/۹۱ درصد از این افراد را مردان و ۳/۸ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

این گزارش حاکی است که تاکنون ۴۱۸۷ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده فوت کرده‌اند و ۵/۴۶ درصد از این مبتلایان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ قرار داشته‌اند.

بر پایه این گزارش مهمترین علل ابتلا به ایدز که از سال ۶۵ به این سو ثبت شده وسایل مشترک در مصرف مواد مخدر ۷/۶۹ درصد، رابطه جنسی ۸/۹ درصد، دریافت خون و فرآورده‌های خونی ۱/۱ درصد و انتقال از مادر به کودک ۸/۰ درصد بوده است که راه انتقال در ۶/۱۸ درصد از این گروه نیز تاکنون نامشخص مانده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در مقایسه این آمار با مواردی که ابتلا آنان به ایدز در سال ۱۳۸۹ گزارش شده است، اعتیاد تزریقی ۲/۶۶ درصد، برقراری روابط جنسی ۸/۲۰ درصد و انتقال از مادر مبتلا به کودک ۷/۲ درصد را تشکیل داده است.

بنابراین گزارش در ۳/۱۰ درصد از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتلا از راه خون و فرآورده‌های خونی گزارش نشده است.