۷۰ سرشاخه شرکت های هرمی کوئست، گاما و مگا هولدینگ در اصفهان دستگیر شدند.

به گزارش برنا، روز گذشته در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت سه شرکت هرمی به صورت گسترده در سطح شهر اصفهان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای این پلیس قرار گرفت. با شناسایی محل فعالیت این شرکت ها که مکانی برای فریب شهروندان و تاراج سرمایه های اقتصادی کشور بود طی سه عملیات همزمان تعدادی از سرشاخه های اصلی و اعضاء آنها را دستگیر شدند.

این سه شرکت که بانام‌های " گاما "، " کوئست " و " مگاهولدینگ " در زمینه های گردشگری و فروش فضاهای مجازی فعالیت هرمی داشتند.

شرکت های مذکور از طریق عضوگیری و بست و توسعه زیر شاخه های خود تعداد زیادی از شهروندان را با دلخوش کردن به سراب های واهی اغفال کرده بودند.

در این عملیات ها تعداد ۷۰ نفر از سرشاخه ها و فعالان این شرکت ها دستگیر که با حکم قضایی ۳۰ نفر از آنها روانه زندان شدند. دفاتر این شرکت ها نیز پلمپ ومالکان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.