محمدجعفر محمدزاده در دیدار با استاندار قزوین بیان کرد: مجوز فعالیت ۱۵۰ نشریه تخصصی و علمی صادر شده است.

وی با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد افزود: افزایش کمی و کیفی نشریات تخصصی علمی و دانشگاهی یکی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و وجود نشریات تخصصی علمی و دانشگاهی عواید و بهره‌های بسیاری را برای جامعه دارد و می‌تواند در توسعه علمی کشور نیز مفید و موثر باشد.

معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه به تمام تقاضاهایی که تا سال ۸۸ برای دریافت مجوز نشریه تخصصی اقدام کرده بودند، پاسخ داده شده است، افزود: بررسی تقاضاهای پس از سال ۸۸ نیز آغاز شده و تلاش می‌شود تا پایان امسال به تمامی تقاضاهای موجود پاسخ داده شود.

وی تعداد تقاضاهای دریافت مجوز برای فعالیت مطبوعاتی را حدود ۴ هزار نفر ذکر کرد و یادآور شد: تا پایان سال جاری این تعداد بررسی و پاسخ قطعی به آنان اعلام خواهد شد.

محمدزاده از شناسنامه‌دار شدن سایت‌های خبری خبر داد و تصریح کرد: این سایت‌های خبری پس از شناسنامه‌دار شدن به موسسات خبری تغییر خواهند کرد.

در ادامه استاندار قزوین اظهار داشت: باید تلاش کرد تا با تقویت و حمایت مطبوعات کار حرفه‌ای را در بین آنها ترویج کرد.

احمد عجم با بیان اینکه در حوزه فعالیت مطبوعات وزارت ارشاد باید پررنگ تر و برجسته‌تر گام برداشته و در راستای تقویت آنها حرکت کند، افزود: این امر موجب توسعه و پیشرفت استان‌ها خواهد شد.

وی با اشاره آمار بالای تقاضاها برای دریافت مجوز چاپ توضیح داد: با توجه به تقاضاهای بسیاری که برای دریافت مجوز چاپ نشریه وجود دارد، می‌توان این تقاضاها را به گونه‌ای مدیریت کرد که تنها افرادی که واجد شرایط هستند برای دریافت مجوز اقدام کنند.

استاندار قزوین در ادامه خواستار حمایت از مطبوعات و افزایش نظارت و حرکت به سمت حرفهای شدن آنها شد.