بطری های پلاستیکی آب معدنی‌ و دوغ که در فروشگاه‌ های عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در معرض حرارت و در زیر آفتاب داغ نگهداری می شوند، غیر قابل استفاده وسرطان زاست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از " و ب د ا " معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفت: بطری های پلاستیکی که حاوی دوغ و نوشابه است، وقتی به مدت زیادی در معرض نورخورشید می ماند، مشتقات نفتی بطری ها از آن جدا شده و در نهایت وارد آب یا دوغ می شود.
مهندس غلامی ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند از این آب معدنی ‌ها استفاده نکنند، چراکه مواد نفتی پس از جدا شدن در آب و مصرف محتویات آن، افراد را دچار بیماری های خطرناکی همچون سرطان می کند.
وی اضافه کرد: ترکیبات شیمیایی موجود در بطری های پلاستیکی از نوع A بوده و این ترکیبات بیشترین تاثیر خود را بر غدد چربی و لنفاوی می گذارد و در برخی بافت های بدن، باعثبروز تومور می شود.
معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، در خصوص تاریخ مصرف ۶ ماهه آب معدنی‌ ها نیز خاطرنشان کرد: اگر این آب معدنی‌ ها در معرض حرارت نباشد، مصرف آن ها تا یک سال مشکلی ندارد ولی اگر در شرایطی نگهداری و عرضه شوند که تحت تاثیر مستقیم حرارت باشند، حتی قبل از ۶ ماه هم غیر قابل استفاده می ‌شوند.
به گزارش ایلنا، برخی فروشندگان برای بازارگرمی، آب‌ معدنی ‌ها را در معرض دید مشتری و زیر نور آفتاب می‌ چینند و این کار به شدت بر کیفیت آب‌ معدنی تأثیر منفی می ‌گذارد.